VOLTRAWEB

Website voor en door volleybaltrainers

Op zoek naar VOLLEYBAL-KAMPEN ? Klik op www.splitvzw.be

Cursussen volleybaltrainer

new10.gif (3955 octets)new10.gif (3955 octets)new10.gif (3955 octets)zie ook onze aparte pagina "Clinics in binnen- en buitenland"


G-Volley als nieuw vak binnen de initiatorcursus - Vanaf 2021 zal het vak 'G-Volley' deel uitmaken van de initiatoropleiding, nl binnen de sporttechnische module 2 – meer over G-volley (2020-06-19)


FVWB (Fédération Volley Wallonie Bruxelles = (ex)AIF) - Releve des Clinics et Formations: Cellule de Formation des Entraîneurs de Volley-Ball (CFEVB) FVWB-coaches-news 2020-10-25 2020/26 (2020-10-26)new10.gif (3955 octets)Initiatorcursus in Ternat:
Ook tijdens de zomervakantie gaat er opnieuw een initiatorcursus van start, dit in Ternat. Deze loopt van 12 juli tot en met 26 juli en zal deels via e-learning plaatsvinden. Inschrijven voor deze opleiding kan u nog tot 6 juli via deze link. https://www.sport.vlaanderen/VTS-opleiding?activiteitId=83244&opleidingId=1154 (2020-06-03)

Momenteel worden er 8 initiator en 2 instructeur B cursussen gedeeltelijk via E-Learning gegeven. Wegens het succes hiervan werd er beslist om de digitale weg verder te bewandelen. Daartoe wordt er een concreet voorstel uitgewerkt om ook in 2021 een deel van de opleiding binnen een bepaalde weg op deze manier aan te bieden (2020-05-09)


Overzicht opleidingsaanbod en cursusplaatsen in 2021 - Tot op heden zijn er al heel wat cursusplaatsen ingevuld. Een overzicht van welke opleiding waar plaatsvindt, leest u hieronder. Er wordt op dit moment nog onderhandeld met verschillende cursusplaatsen. De opleidingsformules (week- of weekendcursus) en periodes worden op een later tijdstip aan u meegedeeld: Initiator: Bazel, Beveren-Melsele, Booischot, Gits, Koekelare, Lede, Ledegem, Leffingen, Lennik, Nazareth en Schelle / Instructeur B: Averbode, Gent en Stekene /  Trainer B: Vilvoorde (2020-05-09)


Initiator-cursus Puurs start 5/9 (2020-03-31)


Beach-initiator cursussen te Stabroek en Vilvoorde (2020-01-01)


Sport.Vlaanderen KADER/trainers-OPLEIDINGEN 2020 vanaf NU ONLINE: In 2020 biedt de Vlaamse Trainersschool opnieuw een ruime waaier aan trainersopleidingen en -bijscholingen aan. Meer dan 1200 module-organisaties + meer dan 30 VTS Plus-bijscholingen. Je kan het aanbod bekijken op de website, via interactieve kaarten op de website van de eigen sportfederatie of op de Vlaamse Trainersschool-app. Voor heel wat opleidingen en bijscholingen is snel inschrijven de boodschap. Vergeet niet de toelatingsvoorwaarden na te lezen. Lees meer (2019-10-31)


M-factor is uitgebreid om het motiverend klimaat binnen de volledige sportclub te stimuleren - Ben je benieuwd hoe je als coach, ouder of bestuurslid kan bijdragen aan het motiverende klimaat van jouw sportclub, schrijf je dan zeker in voor de nieuwe trajecten! Meer informatie vind je hier. Tip! Verenig je met 2 of 3 clubs om de kosten op die manier te spreiden  (2019-06-13)


Coach-licentie verwerven of cursusvrijstellingen bekomen op basis van EVC(competenties) of EVK(kwalificaties) - Procedures 

Heb je al een sportpedagogisch diploma behaald in binnen- of buitenland? Dan kan je dat onder een aantal voorwaarden laten gelijkstellen met de diploma's van de Vlaamse Trainersschool. Je ontvangt dan een schriftelijk bewijs van je kwalificatie, maar geen VTS-diploma - Assimilatietabel van de VTS  (2016-10-07)


new10.gif (3955 octets) Coachlicentie-Trainersplatform (2016-05-13)


new10.gif (3955 octets) De minimumleeftijden van de opleidingen Aspirant-Initiator-Volleybal en Initiator-Volleybal werden aangepast (verjongd). Klik hiernaast op Aspirant-Initiator-2014 en/of Initiator-Volleybal-2014 voor meer gegevens (2014-01-08)


new10.gif (3955 octets)Hoe verwerf  je als licentiaat L.O. een A- of B-volleybaltrainersDIPLOMA ? Als licentiaat LO ben je automatisch Trainer B als je in het verleden specialisatie Volleybal gedaan hebt. In de nieuwe afstudeermogelijkheid: Master met specialiteit Training Coaching kan men ingeschaald worden tot en met Trainer A. Dit gebeurt steeds door de Universiteit zelf, gebaseerd op het persoonlijk dossier. Als lic LO kan men evenwel via de procedure EVC (Elders Verworven Competentie) een aanvraag doen voor assimilatie Trainer A. Deze administratie vindt men terug op de site van VTS. Let wel dit kan alleen als men reeds ervaring als trainer kan voorleggen (2012-09-17)


A.C.A. = American Coaching Academy (Online Coaching Certification Program) stelt zichzelf voor: "We're an online coaching certification program that allows youth and high school coaches to 1. Discover the specific skills and knowledge to be more successful in your  coaching job, 2. Gain a valuable credential that establishes you as an authority in your field, 3. Get more confidence and credibility with your team; All from the comfort and convenience of your home or office computer." http://www.americancoachingacademy.com/ (2011-08-01)


 Voor alle informatie over de nieuwe opleiding Aspirant-Initiator (16u, instapdrempel, geen examens, wie mag inrichten, enz) klik je hiernaast op Aspirant-Initator (20090219)


Trainersdiploma behalen via EVK of EVC

Vanaf 2009 is het mogelijk een VTS diploma te bekomen via het principe van EVK of EVC. Beide principes geven de kandidaat de kans zijn opgebouwde ervaring aan te wenden om een VTS diploma te bekomen. EVK staat voor : elders verworven kwaliteiten. Dit betekent dat men buiten de VTS structuur een opleiding trainer heeft gevolgd, specifiek voor een bepaalde sporttak. Op basis van dat sporttechnisch diploma kan men een aanvraag doen voor gelijkschakeling naar een VTS diploma. EVC staat voor: elders verworven competentie. Dit verwijst naar een zeker opgebouwde trainerservaring binnen een bepaalde sporttak. Op basis van die ervaring kan men een aanvraag doen voor vrijstellingen van bepaalde opleidingsdelen. Beide principes openen voor sommige kandidaten mogelijkheden om hun vereist diploma nodig voor de coachlicentie te behalen. Alle info vindt men bij: VTS digitaal op de site van Bloso bij “word trainer”  (www.sport.vlaanderen.be/VTS/vtsdigitaal/alg_info.asp) (20081118) 


new10.gif (3955 octets)Coachlicentie – VVB-Bericht aan alle trainers met een coachlicentie A of B 

De coachlicentie is steeds 3 seizoenen geldig.  Met het oog op de verlenging van uw coachlicentie na deze periode van 3 seizoenen is het zeer belangrijk om in de 3 seizoenen dat u uw coachlicentie hebt : - ofwel 3 erkende bijscholingen te volgen, - ofwel een VTS opleiding te volgen.    Opgelet: Indien niet aan ��n van deze verplichtingen voldaan wordt, kan u uw coachlicentie niet verlengen wanneer deze na 3 seizoenen vervalt ! Welke bijscholingen erkend zijn en wanneer deze plaatsvinden, kan u terugvinden op de website van de VVB onder de rubriek “Trainersfederatie” en dan verder onder de rubriek “Bijscholingen”. Informatie over de VTS opleidingen kan u vinden op de VVB website onder de rubriek “Trainersfederatie” en dan onder “Opleidingen”.


new10.gif (3955 octets)Met een coachlicentie B kun je niet coachen in 1ste nationale noch ere-divisie. Er is wel een overgangsfase voorzien voor die mensen. Dit betekent dat je 3 jaar de tijd krijgt om het vereiste diploma te halen. Concreet: - je vraagt je licentie A aan, - deze is 3 jaar geldig, - ondertussen volg je de vereiste opleidingen (zie www.sport.vlaanderen.be  of www.volley.vlaanderen.be  ) Voor wie nog GEEN enkel diploma heeft, is het alle hens aan dek, want er zijn  4 opleidingsniveaus zijn (initiator, instructeur B, trainer B en trainer A).


tijdsc4.gif (3955 octets) De VVB-trainersfederatie meldt in de nieuwsbrief van februari 2005: Er bleek heel wat verwarring te zijn rond het aanbod om een specifieke opleiding tot trainer B te volgen voor de doelgroep geregulariseerde trainers en trainsters voor de coachlicentie. Velen hadden blijkbaar de aanhef over het hoofd gezien (voor alle niet-gediplomeerden). En reageerden daardoor nogal heftig, maar gelukkig vergeefs. Zij die al initiator hebben kunnen er ook aan deelnemen en krijgen vrijstelling voor de vakken die terugvallen op het initiator deel. Men dient wel niet te vergeten dat het algemeen gedeelte niveau instructeur en trainer B moet gevolgd en afgelegd worden.  Voor meer info zie: www.sport.vlaanderen.be (word trainer)


new10.gif (3955 octets)Vanaf 2005 is de opleiding niveau 2 gesplitst in 2 delen: instructeur (meer technisch gericht) en trianer-B (meer ploegbegeleiding gericht). Het is eigenlijk een vorm van modulering van de voorbije opleiding. Het is de bedoeling de kandidaten meer ruimte te geven deze opleiding te kunnen volgen


OPGELET

Om een opleiding te volgen op niveau 2, dient men eerst geslaagd ter zijn in het algemeen gedeelte. Dit wordt op verschillende plaatsen in Vlaanderen georganiseerd samen met de andere sporttakken. De exacte plaatsen en momenten vindt men op www.sport.vlaanderen.be